Taharo

Wilt u meer weten over Taharo? Ga naar contact

Taharo ecologisch adviesbureau: bedrijvigheid met oog voor de natuur

Gaat u pas nadenken over de natuur als u bij uw bedrijfsmatige (of privé-)activiteiten tegen de wet aanloopt? Als u al op het punt staat om bomen te kappen en u komt erachter dat de Flora- en Faunawet van u vraagt om te checken of er soms nesten in zitten? Als u uw camping wilt uitbreiden en u wordt opeens geconfronteerd met de verordeningen van de Natuurbeschermingswet?

Omgevingsmanagement

Dat kan u duur komen te staan. Wie slim is, houdt bij de planning en voorbereidingen van bedrijvigheid rekening met de natuur. Omdat we er zuinig mee moeten zijn, willen we een duurzame aarde door kunnen geven aan onze kinderen. Maar ook om praktische en financiële redenen: u voorkomt vertraging, stilleggen, uitstel, aanpassing van uw plannen.

Kostenbesparing

Taharo Omgevingsmanagement bespaart u al snel de nodige kosten en vervelende rompslomp met haar kennis van ruimtelijke ordening. Van de wetgeving op het gebied van flora, fauna en natuurgebieden. Taharo effent voor u de wegen, bijvoorbeeld door op voorhand een ontheffing Tijdelijke Natuur voor u aan te vragen. Dat kan in de bouw zomaar een jaar tot 18 maanden schelen. Tel uit uw winst!

Betaalbare tarieven

Als afgestudeerd ecoloog en gepromoveerd landbouw- en milieukundige beschikt Ineke Kroes van Taharo over ruime expertise en ervaring. Ze kent de wegen, is zorgvuldig, pragmatisch en alert. En ze handelt snel. Pakt graag door. En dat alles tegen betaalbare tarieven.

Wilt u kosten en tijd besparen door uw geplande activiteiten tijdig af te stemmen op de behoeften van de natuur en de eisen van de wetgeving? Maak een afspraak, dan maakt Taharo tijd voor u.


Ga naar contact

Taharo

0317 - 620 665
i.kroes@taharo.nl

Adres
Valleiweg 51
3911 DB Rhenen

Heeft u een vraag of opmerking over Taharo? Ga naar contact